Eesti keeles По русски In English

Kahjurite ennetamine

Usutavasti ei saa ükski endast lulgu pidav ettevõt lubada, et tema büroo-, toomis- või klienditeenindusruumides esineks kahjureid või jälgi nende tegevusest. Samuti on kahjurite ennetavaks tõrjeks kulutatavad summand oluliselt väiksemad võimalikest tootmis või tervisekahjudest

Kahjurite esinemine

Kahjurite esinemise põhjusi on väga erineivaid. Sugugi mitte ei pruugi olla tegemist halbade hügieenitingimuste või ettevõttepoolse lohakusega. Reeglina kui inimesed märkavad kahjurite esinemist, siis pole enam tegemist üksiku isendiga, vaid kolooniaga. Igal juhul tuleks koheselt tegelda tõrjega, sest kahjurite populatsioon suureneb soodsates tingimustes väga kiiresti. Kui kahjurid on hävitatud tuleks siiski ennetava tegevusena säilitada pidev tõrjevalmidus, et vältida uute populatsioonide teket

Tunnustamine

Toiduseaduse 2. peatükk "Ettevõttest teavitamine ja ettevõtte tunnustamine"  ja selle alusel põllumajandusministri 30. mai 2007 a. määrus nr. 84 kehtestab toidukäitleja tunnustamise kohustuse. Samuti kehtestab Toiduseaduse §34 toidukäitleja enesekontrollisüsteemi juurutamise. Enesekontrollisüsteem eeldab kirjaliku enesekontrolliplaani olemasolu. Enesekontrolliplaani üks osa ja tunnustamise taotlemisel üks nõutav dokument on kahjuritõrjeplaan.

 Pestcontrol OÜ koostab teie ettevõttele kogu kahjuritõrjet puudutava nõuetekohase dokumentide paketi ja tagab hiljem kahjuritõrjeplaani kohased seire- ja tõrjetööd.

Lisaks selelle võite meie partneri Greenclean OÜ kaudu tellida ka tunnustamise alase nõustamise või kogu paketi koostamise.

 
Pestcontrol OÜ Toompuiestee 21 10137, Tallinn     Tel. 661 3711 GSM 5592 2680 info at pestcontrol dot ee
 
www.frukt.ee